cinema
Dec 15 2 (1246)
Dec 15 2 (1246)

ประโยชน์ของ digital signage

     เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน มักมีมากขึ้นทุกวัน ป้าย digital signage จึงมีความสำคัญ  และเป็นส่วนช่วยให้การแสดงผลให้เห็นภาพที่กว้างขึ้น และเห็นโฆษณาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มากกว่านั่งดูทีวีภายในบ้าน ดังนั้นป้ายดิจิตอลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากซึ่งดีกว่าอีเมลล์  พิมพ์โปสเตอร์และกระดานข่าวเนื่องจาก

  Read more
invp-imag
Dec 08 2 (1178)
Dec 08 2 (1178)

ศิลปะ digital signage

digital signage ในพิพิธภัณฑ์รูปแบบเดิมเป็นเพียงหน้าจอภาพแสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมการเข้าชม แต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ป้ายดิจิตอลได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วให้เป็นศิลปะรูปแบบใหม่อย่างไรก็ตามภาพวาดและภาพถ่ายก็ยังคงมีความนิยมสูงสุดแต่ในหลายกรณีตัวเลขการเติบโตของศิลปินร่วมสมัยจะทำให้ digital signage กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  Read more