cinema
Dec 15 2 (1246)
Dec 15 2 (1246)

ประโยชน์ของ digital signage

     เทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน มักมีมากขึ้นทุกวัน ป้าย digital signage จึงมีความสำคัญ  และเป็นส่วนช่วยให้การแสดงผลให้เห็นภาพที่กว้างขึ้น และเห็นโฆษณาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น มากกว่านั่งดูทีวีภายในบ้าน ดังนั้นป้ายดิจิตอลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากซึ่งดีกว่าอีเมลล์  พิมพ์โปสเตอร์และกระดานข่าวเนื่องจาก

  Read more
invp-imag
Dec 08 2 (1178)
Dec 08 2 (1178)

ศิลปะ digital signage

digital signage ในพิพิธภัณฑ์รูปแบบเดิมเป็นเพียงหน้าจอภาพแสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมการเข้าชม แต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ คือ ป้ายดิจิตอลได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วให้เป็นศิลปะรูปแบบใหม่อย่างไรก็ตามภาพวาดและภาพถ่ายก็ยังคงมีความนิยมสูงสุดแต่ในหลายกรณีตัวเลขการเติบโตของศิลปินร่วมสมัยจะทำให้ digital signage กลายเป็นรูปแบบศิลปะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  Read more
slider-3-copy
Nov 30 1 (1079)
Nov 30 1 (1079)

โฆษณาด้วย Digital Signage

โฆษณาด้วย Digital Signage กับความสูงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่ยังคงโฆษณาในชุมชนท้องถิ่นของตนและร้านค้าได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่กว่าคู่แข่ง  ซึ่งหมายความว่าธุรกิจเหล่านั้นที่จริงการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ………

  Read more
invp-image
Nov 02 1 (2476)
Nov 02 1 (2476)

Digital Signage ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

     ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง การสื่อสารทางการตลาดและการนำเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้านั้นถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สื่อโฆษณาที่นำมาใช้มีหลายรูปแบบและมีความทันสมัย digital signage จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์กรควรจะมี

  Read more
airport-v01
Apr 27 2 (1284)
Apr 27 2 (1284)

6 วัตถุประสงค์ของการใช้ Digital Signage

Digital Signage หรือ ระบบป้ายดิจิจตอล ถูกนำมาใช้มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นจอโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านี้เต็มไปหมด เรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการติด ป้ายโฆษณาดิจิตอลเหล่านี้เค้าติดเพื่ออะไร ส่วนใหญ่แล้ว Digital Signage จะถูกนำมาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ 6 อย่างนี้ครับ

  Read more