งานเปิดตัว StickGon Bar Be Q Plaza Line Sticker ซึ่งสามารถแสกนโชว์ BarBGon ตัวเป็นๆ ผ่าน MAYAR ได้ เปิดตัวที่ Central Lardprao

งานเปิดตัว StickGon Bar Be Q Plaza Line Sticker ซึ่งสามารถแสกนโชว์ BarBGon ตัวเป็นๆ ผ่าน MAYAR ได้ เปิดตัวที่ Central Lardprao

Posted by MAYAR on Tuesday, March 25, 2014

1384030_711709492184589_836967757_n
1017151_711710595517812_779458548_n