ข่าว “คนไทยพัฒนาสร้างแอพบน GoogleGlass” ซึ่งแอพพลิเคชั่นนั้นก็คือ MAYAR ของเรานี้เองครับ

http://www.mcot.net/site/