airport-v01

Digital Signage หรือ ระบบป้ายดิจิจตอล ถูกนำมาใช้มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นจอโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านี้เต็มไปหมด เรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการติด ป้ายโฆษณาดิจิตอลเหล่านี้เค้าติดเพื่ออะไร

ส่วนใหญ่แล้ว Digital Signage จะถูกนำมาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ 6 อย่างนี้ครับ

1. เพื่อเพิ่มยอดขาย (Sale uplift)
โดยการติดตั้งจอแสดงผลในบริเวณที่คนกำลังตัดสินใจซื้อหรือผลักดันให้เกิดความอยากซื้อได้ง่าย เช่น จุดชำระสินค้า ชั้นวางสินค้า หรือ จุดรอรับบริการเป็นต้น เหมาะสำหรับ ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม ธนาคาร และ ธุรกิจบริการอื่นๆ

2. สร้างความบันเทิงให้ลูกค้า (Entertainment)
สำหรับบริการที่ให้ลูกค้าต้องรอรับการใช้บริการ เช่น สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล ธนาคาร รวมถึง บริการชำระเงิน จำเป็นต้องมีบางอย่างให้ลูกค้าสามารถรอรับบริการได้อย่างสบายใจ การติดจอเพื่อเปิดฟรีทีวี ก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายทางนึง ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ Digital Signage เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานี้มากขึ้น เช่น แบ่งพื้นที่บางส่วนแสดงฟรีทีวีตามปกติ และเหลือพื้นที่บางส่วนเพื่อโฆษณาบริการอื่นที่มี เป็นต้น

3. ขายโฆษณา (Third-party Advertising)
ในสถานที่ ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก และหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือ สถานีรถไฟฟ้า สิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปคือ ป้ายโฆษณา ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น “จอภาพดิจิตอล” เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเรียกความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อแบบอื่น และยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงได้ตลอดเวลาอีกด้วย

4. การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand messaging/communication)
บางธุรกิจติดตั้งเครือข่ายของจอภาพ เพื่อต้องการสื่อสารและตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ สร้างความทันสมัยให้กับร้านหรือองค์กร จะเห็นได้ใน Shop ต่างๆ จะเน้นทำให้ Digital Signage และ เนื้อหาที่แสดง มีความสวยงาม ทันสมัย ตาม Brand Message ที่ต้องการ

5. สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กร (Internal Communication)
Digital Signage สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ส่วนกลางสามารถสื่อสาร ทั้งในรูปแบ ข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อไหว หรือแม้แต่การถ่ายทอดสดไปยังพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สร้างช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเปิด (Public messaging)
วัตถุประสงค์หลักอีกอย่างของการนำ Digital Signage มาใช้งานก็คือ การให้ข้อมูลกับผู้ที่มาใช้บริการ เช่น ใช้แทนป้ายบอกทางในห้างสรรพสินค้า ป้ายรถในสถานีขนส่ง และ ป้ายบอกเที่ยวบินในสนามบินเป็นต้น

สำหรับท่านที่ต้องการระบบ Digital Signage ไปใช้งาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียด ระบบ Digital Signage ของเราได้ที่ www.smartsign.asia  ใช้อุปกรณ์เล็กกระทัดรัด ติดตั้ง และ ใช้งานง่าย ผ่านเว๊ปส่วนกลางทั้งหมด