slider-3-copy
Nov 30 1 (1079)
Nov 30 1 (1079)

โฆษณาด้วย Digital Signage

โฆษณาด้วย Digital Signage กับความสูงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่ยังคงโฆษณาในชุมชนท้องถิ่นของตนและร้านค้าได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่กว่าคู่แข่ง  ซึ่งหมายความว่าธุรกิจเหล่านั้นที่จริงการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ………

  Read more
invp-image
Nov 02 1 (2475)
Nov 02 1 (2475)

Digital Signage ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

     ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง การสื่อสารทางการตลาดและการนำเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้านั้นถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สื่อโฆษณาที่นำมาใช้มีหลายรูปแบบและมีความทันสมัย digital signage จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์กรควรจะมี

  Read more